lördag 20 februari 2016

Musikens fördelar

"Barn som musicerar får bättre arbetsminne och lättare att lära", lyder rubriken till en artikel från år 2014 som jag råkade komma över tidigare i veckan. Den svenska läkaren och professorn Torkel Klingberg har tillsammans med en forskargrupp studerat arbetsminnet hos ett flertal barn och kommit fram till att musicerande barn utvecklar sitt arbetsminne snabbare än andra barn. Därtill märkte forskarna att ju mer barnen musicerade desto mer stärktes deras arbetsminne. "Att musicera är komplicerat, och kräver att man håller många saker i huvudet samtidigt." På så sätt leder musikträning till att arbetsminnet förbättras och gör att det dessutom blir lättare att lära sig andra saker. Liknande studier har gjorts tidigare, och man har redan en tid tillbaka sett att barn som sysslar med musik klarar sig generellt sett bättre i skolan, men dessa undersökningar har varit jämförelser i efterhand. Då har man inte kunnat veta om det är de mer begåvade barnen som börjat träna musik eller om musicerandet i sig stärkt förmågan att lära sig. Men nu är det alltså bevisat! Mera musik till folket! 

Med tanke på detta känns det bra att kunna säga att de flesta av mina äldre musikelever behärskar grunderna i åtminstone ett ackordinstrument. Min dröm skulle dock vara att fler började musicera på sin fritid. Att öva envetet på ett instrument - det är Heartware det! Det kräver både fokus och ihärdighet, men framför allt så kommer det att ge så mycket tillbaka!

För den som är intresserad av att veta hur musicerandet påverkar våra hjärnor kan titta på det här filmklippet:Några bilder från de gångna veckorna:

Alla grupper i åk 5-8 har nu framfört sina egna låtar 
och således har väl även arbetsminnet stärkts. :)

Vi har pratat om hörseln och hur viktigt det är att vi skyddar våra öron i ljudmiljöer som kan vara skadliga för vår hörsel. Hörselkåpor kan dock också användas för att ge bättre arbetsro. 

 
Fantastisk god arbetsro trots att klockan är tio över två och det är fredag innan sportlovet.

Med denna bild vill jag uppmana alla att också vila under sportlovet. 

Trevligt lov allesammans!söndag 7 februari 2016

Öppna öronen

För ett tag sedan fick vi besök av musikgruppen Thymeshift Electronix som har varit på turné med sin föreställning Öppna öronen. Denna gång var det eleverna i åk 6-8 som fick se föreställningen som handlade en hel del om improvisation - d.v.s. att skapa något i stunden. Eleverna fick också vara med och påverka improvisationerna genom att använda rösten och kroppen på olika sätt. Förutom musikernas egna improvisationer på riktiga instrument blandat med elektroniska instrument gav de smakprov på hur man kan jobba med olika musikappar. Intressant!

Trevlig fortsatt söndag kväll!