lördag 29 mars 2014

Avslappning i musiksalen

Det här brukar vara ett återkommande inslag på tvåornas körövning, och inte mig emot. Jag tror att det är mycket viktigt att vi vuxna lär barnen hur de kan slappna av. Det är en kunskap som jag tror att många har och kommer att har nytta av när de blir äldre. Samhället kräver mycket av oss i dag, och för att vi ska orka så behöver vi dessa lugna stunder då vi bara får njuta och glömma både tid och rum.Trevlig fortsatt helg!

fredag 21 mars 2014

Ordning och reda, pengar på fredag!


Tidigare låg elevernas musikpapper huller om buller. 

Men nu är det ordning och reda tack vare nya musikpärmar. Hurra!

I pärmarna förvaras bland annat elevernas egna låtar som de komponerat med hjälp av den musikteori vi behandlat.


Eleverna är mycket stolta över sina kompositioner, och med all rätt! Ta en titt på dessa låtar. G-klaven ligger där den ska. Eleverna har valt en taktart och dessutom lyckats placera rätt antal slag i varje takt. Låtarna innehåller inte enbart varierande noter utan även olika långa pauser.


De färdiga kompositionerna spelas upp för klassen och jublande applåder ges varje gång.


En melodi kan vara vacker i sig, men oftast behövs några ackord för att den ska få den lyft den förtjänar. Vi har ännu inte kommit så långt i musikundervisningen att eleverna klarar av detta själva, så därför brukar jag krydda melodierna med ackord när jag spelar upp låtarna. Jag hoppas detta ska hjälpa eleverna att förstå hur enkelt det kan vara att skriva egna låtar.

Strålande mästerverk, om du frågar mig.

Ännu ett exempel på en fantastisk komposition.

Trevlig helg!

måndag 17 mars 2014

Att våga sjunga solo

Under den senaste tiden har mina musikelever vid ett antal tillfällen fått prova på att sjunga solo inför sina klasskompisar. Jag är mycket noga med att påpeka att ingen ska behöva känna sig tvingad. Istället försöker jag plocka in solosång i schemat lite nu som då för att försöka locka fler upp på "scenen". Vi har pratat en hel del om känslan som uppstår när man vågar göra något man inte först trodde sig våga göra. Men det är viktigt att spelreglerna är uppgjorda på förhand. På mina lektioner råder bl.a. följande regler: 

- man måste lyssna och titta på den som framför.
- man får inte hånskratta åt någon annans framförande.
- efter varje uppförande ger publiken uppmuntrande applåder.
- man får inte ge negativ feedback. Det viktigaste i det här skedet är att alla känner sig trygga och vågar prova. Det där med sångrösten kan vara väldigt känsligt. Vi sjunger alla olika och så ska det få vara.
- man får med fördel säga positiva kommentarer om någon annans framförande.

När jag ger feedback är det oftast enbart positiva saker jag lyfter till ytan. Men ibland blir det också läge för konstruktiv feedback. Det får dock endast ske när eleven känner fullt förtroende för mig som musiklärare och när jag anser att eleven kan ta till sig kommentaren på rätt sätt. Att ge konstruktiv feedback är viktigt för att elever ska kunna utvecklas ytterligare. Ett exempel på en sådan här situation var när en elev ställde sig framför sin klass och skulle sjunga solo. Eleven i fråga kunde inte förmå sina ben att vara stilla, vilket oftast är en bra sak för man ska röra på sig när man sjunger, det motsatta är onormalt! I det här fallet ledde dock rörelserna till att elevens sång blev lidande, även om det var elevens sätt att motarbeta nervositeten. På ett smart sätt instruerade jag eleven att tänka på detta till nästa gång. Dagen efter var det åter igen dags för frivillig solosång och samma elev ställde sig framför klassen och utförde ett nästintill perfekt framförande med en sångröst som bar hela vägen från början till slut. Det var en riktig guldstund! 
          Ha det bra!

söndag 9 mars 2014

Musikteorins underbara värld

Läser man läroplanen och vad som ska ingå i grundskolans musikundervisning kan man se att det är betydligt mer än enbart sång och instrumentspel. Bland annat betonas att eleverna ska förstå musiken i andra kulturer och vad den har för betydelse i olika sammanhang. Dessutom poängteras musikskapande och improvisation av olika slag. Eleverna ska få möjlighet att tonsätta texter samt skapa egna rytmer och melodier. En stor del av undervisningen sker således praktiskt, och det är även något jag eftersträvar när jag undervisar i musikteori, som för övrigt också framhålls i läroplanen.

Den musikundervisning jag fick i grundskolan påminner antagligen mycket om den sorten som de flesta fått när de var yngre. Sång, sång, sång och någon enstaka lektion i musikteori, som för övrigt kändes väldigt påtvingad och oväsentlig. Vi gjorde ju aldrig något med den kunskap vi (förhoppningsvis) anammade! När jag nu själv undervisar i not- och rytmlära är jag mycket medveten om att få eleverna att förstå vad det är de håller på med. Därför bygger jag oftast teorin på det som eleverna redan lärt sig och utvecklar deras kunskaper genom att göra musiken mer greppbar och visuell, det vill säga mer teoretisk.

Att förstå musikteori, i det här fallet noter och rytmer, är inte alltid så lätt, vilket jag också har märkt hos mina egna elever. Därför försöker jag ta varje tillfälle i akt att prata om noter och rytmer och använda rätt begrepp istället för att avsätta några enstaka lektioner för det, som sedan leder till att eleverna glömmer allt lika snabbt som de lärt sig det. Fyrorna har nu kommit så långt att de faktiskt har lärt sig en hel del, och framför allt förstått vad det hela handlar om, och då blir man som musiklärare så lycklig att man nästa spricker! Vargarna har hunnit börja skriva egna låtar med hjälp av den kunskap de anammat på musikteorilektionerna, och det är så otroligt häftigt att vittna detta!

Det brukar börjar så här. De senaste veckorna har eleverna i F-klasserna fått lära känna björnfamiljens medlemmar.

Efter ett tag får noterna riktiga namn.

Treorna fick till uppdrag att läsa denna rytm och försöka lista ut vilken barnsång det är frågan om. Kan du gissa utan att tjuvtitta på nästa bild?!

Till sist var det någon som knäckte koden och kom på det rätta svaret - Broder Jakob. Således blev övergången från rytmer, som eleverna redan var bekanta med, till noter väldigt naturlig.

Stamtonerna och c-durskalan, som fyrorna har fått till läxa denna vecka.

Ha det bra!

söndag 2 mars 2014

En vecka fylld med energi

Sportlovet kom och gick. Nu är alla fyllda med ny energi och redo för nya utmaningar. Här får ni veckan i bilder:

Ensemblespel med klass 1 Zebror.


Denna vecka har Gripsholmsskolan blivit ägare till en tvärflöjt. Tack du vänliga själ som ville donera detta fina instrument till skolan! Sådant blir man minst sagt glad av. Och ännu gladare blir man när det visar sig att en i personalen kan spela på detta fantastiska instrument.


Har man två lektioner musik i veckan, som bland andra Leoparderna har, kan det vara skönt att variera lektionsinnehållet. De senaste veckorna har många klasser fått träna på att skriva noter och lära sig tonernas namn, och då kan man ju passa på att välja en arbetsplats där man kan få bra arbetsro:


Vidare har Leoparderna fått öva på att avläsa skrivna rytmer och spela dessa på rytminstrument. Rytmerna var relativt enkla men helheten lät desto bättre.

Handtrumma, maracas och claves...

...rörblock och bongotrumma.

"Kören" bidrog till den fantastiska helheten.

Trevlig kommande vecka!