fredag 21 mars 2014

Ordning och reda, pengar på fredag!


Tidigare låg elevernas musikpapper huller om buller. 

Men nu är det ordning och reda tack vare nya musikpärmar. Hurra!

I pärmarna förvaras bland annat elevernas egna låtar som de komponerat med hjälp av den musikteori vi behandlat.


Eleverna är mycket stolta över sina kompositioner, och med all rätt! Ta en titt på dessa låtar. G-klaven ligger där den ska. Eleverna har valt en taktart och dessutom lyckats placera rätt antal slag i varje takt. Låtarna innehåller inte enbart varierande noter utan även olika långa pauser.


De färdiga kompositionerna spelas upp för klassen och jublande applåder ges varje gång.


En melodi kan vara vacker i sig, men oftast behövs några ackord för att den ska få den lyft den förtjänar. Vi har ännu inte kommit så långt i musikundervisningen att eleverna klarar av detta själva, så därför brukar jag krydda melodierna med ackord när jag spelar upp låtarna. Jag hoppas detta ska hjälpa eleverna att förstå hur enkelt det kan vara att skriva egna låtar.

Strålande mästerverk, om du frågar mig.

Ännu ett exempel på en fantastisk komposition.

Trevlig helg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar