måndag 17 mars 2014

Att våga sjunga solo

Under den senaste tiden har mina musikelever vid ett antal tillfällen fått prova på att sjunga solo inför sina klasskompisar. Jag är mycket noga med att påpeka att ingen ska behöva känna sig tvingad. Istället försöker jag plocka in solosång i schemat lite nu som då för att försöka locka fler upp på "scenen". Vi har pratat en hel del om känslan som uppstår när man vågar göra något man inte först trodde sig våga göra. Men det är viktigt att spelreglerna är uppgjorda på förhand. På mina lektioner råder bl.a. följande regler: 

- man måste lyssna och titta på den som framför.
- man får inte hånskratta åt någon annans framförande.
- efter varje uppförande ger publiken uppmuntrande applåder.
- man får inte ge negativ feedback. Det viktigaste i det här skedet är att alla känner sig trygga och vågar prova. Det där med sångrösten kan vara väldigt känsligt. Vi sjunger alla olika och så ska det få vara.
- man får med fördel säga positiva kommentarer om någon annans framförande.

När jag ger feedback är det oftast enbart positiva saker jag lyfter till ytan. Men ibland blir det också läge för konstruktiv feedback. Det får dock endast ske när eleven känner fullt förtroende för mig som musiklärare och när jag anser att eleven kan ta till sig kommentaren på rätt sätt. Att ge konstruktiv feedback är viktigt för att elever ska kunna utvecklas ytterligare. Ett exempel på en sådan här situation var när en elev ställde sig framför sin klass och skulle sjunga solo. Eleven i fråga kunde inte förmå sina ben att vara stilla, vilket oftast är en bra sak för man ska röra på sig när man sjunger, det motsatta är onormalt! I det här fallet ledde dock rörelserna till att elevens sång blev lidande, även om det var elevens sätt att motarbeta nervositeten. På ett smart sätt instruerade jag eleven att tänka på detta till nästa gång. Dagen efter var det åter igen dags för frivillig solosång och samma elev ställde sig framför klassen och utförde ett nästintill perfekt framförande med en sångröst som bar hela vägen från början till slut. Det var en riktig guldstund! 
          Ha det bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar