söndag 9 mars 2014

Musikteorins underbara värld

Läser man läroplanen och vad som ska ingå i grundskolans musikundervisning kan man se att det är betydligt mer än enbart sång och instrumentspel. Bland annat betonas att eleverna ska förstå musiken i andra kulturer och vad den har för betydelse i olika sammanhang. Dessutom poängteras musikskapande och improvisation av olika slag. Eleverna ska få möjlighet att tonsätta texter samt skapa egna rytmer och melodier. En stor del av undervisningen sker således praktiskt, och det är även något jag eftersträvar när jag undervisar i musikteori, som för övrigt också framhålls i läroplanen.

Den musikundervisning jag fick i grundskolan påminner antagligen mycket om den sorten som de flesta fått när de var yngre. Sång, sång, sång och någon enstaka lektion i musikteori, som för övrigt kändes väldigt påtvingad och oväsentlig. Vi gjorde ju aldrig något med den kunskap vi (förhoppningsvis) anammade! När jag nu själv undervisar i not- och rytmlära är jag mycket medveten om att få eleverna att förstå vad det är de håller på med. Därför bygger jag oftast teorin på det som eleverna redan lärt sig och utvecklar deras kunskaper genom att göra musiken mer greppbar och visuell, det vill säga mer teoretisk.

Att förstå musikteori, i det här fallet noter och rytmer, är inte alltid så lätt, vilket jag också har märkt hos mina egna elever. Därför försöker jag ta varje tillfälle i akt att prata om noter och rytmer och använda rätt begrepp istället för att avsätta några enstaka lektioner för det, som sedan leder till att eleverna glömmer allt lika snabbt som de lärt sig det. Fyrorna har nu kommit så långt att de faktiskt har lärt sig en hel del, och framför allt förstått vad det hela handlar om, och då blir man som musiklärare så lycklig att man nästa spricker! Vargarna har hunnit börja skriva egna låtar med hjälp av den kunskap de anammat på musikteorilektionerna, och det är så otroligt häftigt att vittna detta!

Det brukar börjar så här. De senaste veckorna har eleverna i F-klasserna fått lära känna björnfamiljens medlemmar.

Efter ett tag får noterna riktiga namn.

Treorna fick till uppdrag att läsa denna rytm och försöka lista ut vilken barnsång det är frågan om. Kan du gissa utan att tjuvtitta på nästa bild?!

Till sist var det någon som knäckte koden och kom på det rätta svaret - Broder Jakob. Således blev övergången från rytmer, som eleverna redan var bekanta med, till noter väldigt naturlig.

Stamtonerna och c-durskalan, som fyrorna har fått till läxa denna vecka.

Ha det bra!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar