söndag 13 oktober 2013

Teori och praktik

Notvärden och rytmer har varit ett återkommande tema i flera klasser den här veckan, och lektionerna brukar leda till många intressanta diskussioner. När jag undervisar teori försöker jag alltid koppla teori till praktik och gör mitt bästa för att eleverna ska förstå varför de lär sig notvärden och att läsa rytmer. Stoffet känns troligtvis väldigt abstrakt och diffust innan man fått en helhetsbild av det hela. Det positiva är dock att redan innan lektionens slut har eleverna oftast börjat ställa frågor kring olika symboler som de hittat i den notbild jag delat ut i början av lektionen.

När eleverna själva får vara aktiva blir det oftast ännu bättre. Därför har jag bett dem komma fram till tavlan och skriva sina egna "superrytmer", som sedan körlästs av klasskamraterna. Ett mycket uppskattat inslag!

Två elever skriver sina egna rytmer till olika taktarter. 

Det är både roligt och jobbigt att spela ukulele. 

Vill man att det ska låta bra när man spelar ukulele får tyvärr fingrarna lida en hel del. Ukulele är dock ett bra förberedande stränginstrument innan man kör igång med den större varianten - gitarren. Det finns nämligen många likheter mellan dessa två instrument. De har båda strängar, kropp, stämskruvar, band, greppbräda, resonanslåda, ljudhål, hals, sadel, stall osv.

Glada Gänget på väg till kyrkan och samövningen med Mariefredsskolans kör. 
Nu är det mindre än två veckor kvar tills kören har sitt första uppträdande. 

Ha det bra i det vackra höstvädret!
//Maarit

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar