söndag 19 januari 2014

Mångsidigt program

Om du tror att det är ensidigt att jobba som musiklärare så tror du fel. Den här veckan har varit allt annat än tråkig. Ettorna har fått bekanta sig med rytminstrument. På en sådan lektion kan man få in många olika moment som t.ex. sång, klapprytmer, teori, nya begrepp, ensemblespel, samarbete osv. 

Veckans rytminstrument: claves, tamburin och handtrumma


Ett tangentinstrument med dess otaliga tangenter kan lätt uppfattas som förvirrande, så för att underlätta spelprocessen har jag märkt syntarna med olika färger. Trycker man ner de tangenter som är märkta med röd färg hörs ett D-dur ackord. Vem har inte varit med om att läraren har pratat för mycket teori och dödat spelintresset innan man ens hunnit spela en endaste ton på det nya instrumentet?! Jag tror att eleverna tar lättare in den bakomliggande teorin om de först får prova på och få en uppfattning om hur det faktiskt är att spela på instrumentet. Det är precis det som fyrorna har fått göra denna vecka.


Treorna har fått fördjupa sig i ukulelens värld. Med fyra ackord i bagaget kan eleverna så småningom spela hur många låtar som helst. Nästa vecka ska Leoparderna och Tigrarna få öva vidare på D-dur, B-moll, G-dur och A-dur samt fördjupa sig i olika kompstilar för att lättare kunna variera låtarna.


Med de yngsta eleverna har fokusen legat på sång, rörelser och rytmer. Här sjunger Hjortarna en sång som ska göra dem uppmärksammade på skillnaden mellan tretakt och tvåtakt. Första delen handlar om att gunga åt olika håll och på den andra delen ska det marscheras.

"Gunga åt öster..."

"...och gunga åt väster..."

"...och gunga åt söder..."

"...och norr..."

Trevlig kommande vecka!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar