söndag 9 februari 2014

Rytminstrument

De klasser som har spelat rytminstrument den här veckan har jobbat i halvklass, vilket har inneburit att halva klassen har haft ensemblespel och andra halvan har jobbat med olika uppgifter. Ett system som har visat sig fungera bättre än att ha helklass. Har man halvklass kan alla elever i den ena gruppen spela instrument samtidigt, vilket också leder till att eleverna orkar fokusera bättre. Som lärare har man dessutom mera tid att hjälpa eleverna att spela rätt och lära dem rätt teknik från början. Man kan säga att det uppstår en så kallad win-win situation med tanke på att eleverna lär sig både spelteknik och fördjupar sig i de olika instrumenten, samtidigt som lärarens öron skonas när det bara är halva klassen som musicerar. :)

Den här veckan hann jag även ta några fotografier.

Tre glada Tigrar efter måndagens körlektion.

Koncentrerade Vargar jobbar med musikteoriuppgifter.

Trevlig fortsatt söndag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar